1.
2.
3.
4.
5.
Budapest a szabadság városa
Főpolgármesteri program
 
  
Alapvetés
 
Programom a Szabadság városának programja.
Az, hogy Budapest a szabadság városa, a gondolat szabadságát, a városlakók és a városért dolgozók egymásra is figyelő tetteinek szabadságát és a fizikai környezet szabadságát jelenti. A szabadságot, mint filozófiát, és mint mindennapi gyakorlatot értelmezem: csak a szabadság hozhat létre olyan kereteket, amelyeket minden demokrata magáénak érez, és amelyek mentén megvalósíthatóak programom elemei.
A szabadság városában a közösségek normarendszere tartja fenn a rendet, és senkinek a szabadsága nem korlátozza mások szabadságát.
A Szabadság városában esélyegyenlőség érvényesül, mindenki számára biztosítva az életminőség javításának lehetőségét.
A szabadság városának polgárai és közösségei tisztelik a nemes tradíciókat, toleránsak és befogadóak.
A Szabadság városa minden, a városért munkálkodni kész polgár és szervezet, minden demokratikus irányzat otthona
 
jkwrfhwrhg jh gfrw
 
Program letőltése pdf formátumban Program letőltése word formátumban
 
 
 
 
 
 
 
Szellemi és kulturális központ, melyben a tudás megszerzése és átadása, a kreatív, sokoldalú és minőségi oktatás megőrzése és fejlesztése a legfontosabb közügy. Őrzi
és mindenki számára hozzáférhetővé teszi tudományos, kulturális javakat, elősegíti
az új értékek teremtését.
 
 
 
A közösségi közlekedés, az egészséges környezet városa, amelyet felújított
parkok, terek, sétálóutcák, valamint korszerű, környezetkímélő megoldások tesznek tisztábbá, élhetőbbé, amelyben környezettudatos polgárok is vigyázzák, építik
környezetünket.
 
 
 
 
A szolidaritás, a biztonság, az esélyegyenlőség, az egymásra figyelés városa, a
polgárok és a városvezető koalícióján alapuló szabad társulások helye. Intelligens
város, amelyben intézményes biztosítéka van annak, hogy minden demokratikus
közösség véleménye beépüljön a döntésekbe.
 
 
 
 
Tradícióira büszke, jövőt építő város, az ország fejlődésének motorja, ahol
harmonikusan illeszkednek egymáshoz a múlt értékei és a jövő befektetései,
az életminőség javítását és a fejlődést szolgáló intézkedések. Polgárai magától
értetődően részesei alakításának.
 
 
 
 
A mindenki számára elérhető, korszerű egészségügyi ellátást biztosító város.
Új szemlélettel és célzott beruházásokkal nyújt kereteket és lehetőségeket az
egészséges életmódhoz és a gyógyításhoz, és a betegség megelőzésében érdekelt,
aktív polgárok lakják.
 
 
 
 
A vendégei számára is otthonos, tartalmas időtöltést nyújtó, befogadó város
kávéházaival, éttermeivel, fürdőivel, kulturális létesítményeivel, megújuló
városrészeivel, fesztiváljaival és ünnepeivel.
 
 
Videósáv