1.
2.
3.
4.
5.
Értékeim
Ezen az oldalon emberekről írok. Emberekről és a tőlük kapott élményekről, amelyek hatottak rám, s hatnak ma is.
Azokról, akiknek befolyása volt az értékrendem kialakulásár, ami szerint élni próbálok, s ami felé terelgetem a gyerekeimet is.
 
 
  Édesanyám
 
Életem máig meghatározó szereplője, egyik bástyám az édesanyám. Szelíd, ugyanakkor határozott. Bárki számíthat rá. Tőle tanultam meg, hogy bármi lehet az emberből, amit komolyan vesz, ha van hozzá hite és kitartása. Arra intett, hogy ha segíteni nem tudok, rosszat ne tegyek senkinek!
 
 
 
 
    Édesapám
 
Édesapámtól azt a tudást kaptam, hogy a becsület és a tisztesség a legértékesebb kincs, amelyet csak egyszer lehet elveszíteni. Akkor örökre.
 
 
 
    Nagyapám
 
Az egykor katonatiszt, anyai nagyapám hagyatéka apám szavaival cseng egybe: „Csabikám, te mindig maradj tisztességes, ne fogadj el senkitől semmit, ne hagyd, hogy megkörnyékezzenek. Segíts másokon, de csak önzetlenül, ne várj viszonzást!”
 
 
 
    Egy régen látott asszony
 
Egy nagyon szegény, idős asszony, akivel ötéves koromban találkoztam a Keleti pályaudvar aluljárójában. A szegénység, az elesettség tudatát, és az ajándékozás örömét kaptam, amikor frissen szerzett vagyonomat, öt forintomat adhattam neki. Örökre belém vésődött a három és fél évtizeddel ezelőtti kisfiúi következtetésem: meg kell változtatni a világot, nem lehet, hogy nyomorúságban éljenek az emberek. E tekintetben azóta sem nőttem föl.
 
 
 
    Úton
 
15 éves voltam, amikor először olvastam Kerouac „Úton” című könyvét. Akkor még csak pedzegettem a mára már megszilárdult gondolatot, hogy: az út fontosabb, mint maga a cél. Hogy az út maga az életünk. Igyekszem az „úton” maradni.
 
 
 
    Szabó Magda
 
Szabó Magda hazaszeretete a hazához való viszony zsinórmértéke. Minden írásából süt a hazához és polgáraihoz való hűség, a megértés, a szeretet. Könyvei olvasójaként és egykori személyes ismerőseként is köszönöm ezt neki.
 
 
 
    Egykori öreg barátom
 
Lossonczy Tamás festőművésztől, akit élete utolsó szakaszában a barátomnak mondhattam, az életigenlést kaptam. Elkeseredett pillanataimban is erőt ad a példája. 103 éves korában, szinte vakon is alkotott. Bár csak fejben volt már képes rá, boldog volt.
 
 
 
    Politikai mesterem
 
Katona Béla olyan politikus, aki a polgárok többsége szerint nem létezik. Tisztességes, őszinte, szókimondó, elvhű baloldali politikus. Egyik példaképem és mesterem.
 
 
 
    A Doayen
 
Vitányi Iván, a kortárs politikus doayen életútjából a meg nem alkuvás, a baloldali értékrend megingathatatlan képviselete és a fiatalok iránti tisztelete vonz. És persze energiája, kisugárzása, amely a mai napig hat fiatal és idősebb emberekre, legyenek azok politikai barátok vagy ellenfelek.
 
 
 
    Egy igaz berlini
 
A nemzetközi politikai paletta egyik legkiemelkedőbb alakja, Klaus Wowereit, Berlin szociáldemokrata polgármestere. Nyitottsága, emberközpontúsága, kitartása példa számomra arra, hogy megvalósítható az értékek és kultúrák egymás mellett élése, hogy összesimulhat a múlt és a jövő a fejekben és a környezetben is. És hogy mindez egy szabad, élhető fővárost eredményez, nyitott, toleráns polgárokkal, napi 1800 kulturális programmal...
 
 
 
    Rudolph "Rudy" Giuliani
 
Soha nem akarom átélni azt, amit Rudolph „Rudy” Giuliani, New York polgármestere megélt 2001. szeptember 11-én. Mindenekfelett csodálom ezt az embert, aki a félelem és bizonytalanság idején reményt adott a New York-iaknak. A tragédia után senki nem tudta mikor alszik, mindenhol ott volt. Megmutatta a világnak az amerikaiak erejét. A tragédia után két hónappal pedig úgy adta át város vezetését utódjának, hogy hivatali ideje alatt látványosan javult a közbiztonság, a város tisztasága, és elérte, hogy mindenki úgy tekintsen New Yorkra, mint a világ fővárosára.
 
 
 
    Tanárom
 
Pécsi professzorom számomra A TANÁR, akire érdemes figyelni, akitől nemcsak a tárgyat lehetett megtanulni, hanem a gondolkodást is. Egyik vesszőparipám, az élethosszig tartó tanulás igénye, tőle származik. Ő töltötte meg számomra tartalommal „a jó pap holtig tanul” népi bölcsességet, hogy ezt képviselhessem, hogy ebben segíthessem a polgárokat.
 
 
 
    Az első Orbán-kormány
 
Sokat tanultam az első Orbán-kormánytól. Hatalmi tobzódása, gőgje, végeláthatatlannak tetsző uralkodása, az ellenállás csendjének hangját hallatta meg velem, és hangos ellenállásra ösztönzött. Ezért lettem politikus.
 
 
 
 
Videósáv